Hem

EKENBRED

Ekbacken Enhagen Bredband Samfällighetsförening

Du som vill bli medlem

Förutsättningar för att bli upptagen som ny medlem

Fastigheten måste tillhöra Fullerö samfällighetsförening

Du har också din fastihetsbeteckning i minnet


Fastighetsägaren fått ett godkännande från Ekenbred att fastigheten får anslutas till bredbandsnätet

Beställning av blankett för ansökan om medlemskap kan antingen göras via post eller E-post- Kontaktuppgifter hittar du till höger i rutan

Att realisera bredbandsanslutningen av fastigheten krävs tekniska, fysiska och administrativa åtgärder.

Nya anslutningar av fastigheter till bredbandsnätet sker av praktiska skäl

företrädesvis under tidsperioden 1/5 - 30/9.

AKTUELLT

Årsmöte torsdagen den 11 juni 2020

kl 17:30

Vi håller möte på samma plats som Fullerö samfällighetsföreningen men alltså en timma innan. Det sker alltså antingen på kulturcentrum eller på Dansbanan på Enhagen.Handlingar finns tillgängliga en vecka innan mötet. 

Handlingar kan du även få digitalt om du mejlar oss 


Information om uppgradering av hastighet 

 Uppgradering av switsharna i nodrummet har nu genomförts av Fibra.

Detta innebär att det nu går att få hastighet upp till 1 GB mot tidigare 100 MB för de som vill ha lite snabbare bredband. Vid intresse så maila Fibra på info@fibra.se och anmäl ditt 

intresse samt få besked om din GRG (den vita boxen i huset) kan uppgraderas. Om den är 

för gammal så ta kontakt med Fibra.


Vid frågor ring 070-670 39 02 eller maila på leif.bjorkstrom@telia.com.


Tapetsera om?

Kom ihåg att du INTE kan montera bort CPSen (användarnoden), (GRG),(mottagningsenheten) utan du får skära runt. Precis som runt kontakter mm.

Gör du åverkan på CPSen får du själv stå för kostnaden och kontakten med Fibra för att begära en ny CPS och installation därav.


Ditt ansvar för bredbandet sträcker sig hela vägen fram till anslutningen i gatan utanför tomten.

Antal medlemmar


311


uppdaterad 2020-02-01