Hem

EKENBRED

Ekbacken Enhagen Bredband Samfällighetsförening

 

 

 

 

Du som vill bli medlem

Förutsättningar för att bli upptagen som ny medlem

1

2

3

Fastigheten måste tillhöra Fullerö samfällighetsförening

Du har också din fastihetsbeteckning i minnet

 

Fastighetsägaren fått ett godkännande från Ekenbred att fastigheten får anslutas till bredbandsnätet

Beställning av blankett för ansökan om medlemskap kan antingen göras via post eller E-post- Kontaktuppgifter hittar du till höger i rutan

Att realisera bredbandsanslutningen av fastigheten krävs tekniska, fysiska och administrativa åtgärder.

Nya anslutningar av fastigheter till bredbandsnätet sker av praktiska skäl

företrädesvis under tidsperioden 1/5 - 30/9.

AKTUELLT

Årsmöte 2017

 

 

 

Protokoll finns hos Janne Häljebo

 

Kom ihåg att du kan skriva en motion till bredbandsföreningen. Mejladress hittar du nedan.

 

Antal medlemmar

 

299

 

uppdaterad 2017-04-28

 

Tapetsera om?

Kom ihåg att du INTE kan montera bort CPSen (mottagningsenheten) utan du får skära runt. Precis som runt kontakter mm.

Gör du åverkan på CPSen får du själv stå för kostnaden och kontakten med mälarenergi för att begära en ny CPS och installation därav.

 

Ditt ansvar för bredbandet sträcker sig hela vägen fram till anslutningen i gatan utanför tomten.

 

 

 

 

All kontakt sker via e-post

 

E-postadress:

inbox@ekenbredband.se

 

Postadress:

Ekbacken-Enhagen Bredband

Samfällighetsförening

Röksvampsvägen 9

725 91 Västerås

 

Organisationsnummer: 717908-2032